De största och starkaste
makter jag vet

 

Är skräck, kärlek
och ensamhet

 

Anna Greta Wide.

Annonser