Man lär så länge man lever.

http://www.entomologi.se/cgi-bin/enter.cgi?iljwhat=303 :


Bromsar
Tabanidae


Flugorna i familjen bromsar – dit hör till exempel blinningar och regnbromsar – är alla ganska stora och en del arter i släktet Tabanus är riktigt stora; fäbromsen Tabanus bovinus kan t.ex. bli uppåt 25 mm från panna till bakkroppsspets och den liknande Tabanus sudeticus ska kunna bli ännu något större.
Bromsar är skickliga flygare. Det är faktiskt en broms som innehar insektsvärldens inofficiella rekord i snabbflygning. En ivrig hanne av Hybomitra-art ska ha klockats för 145 (!) km i timmen under en Immelmannsväng – halv loop följd av halv roll – han använde sig av när han lurades förfölja en luftgevärskula (han lär ha trott att det var superhonan som ven förbi över huvudet).

Annonser