Den 20 november inkom svar från Post Och Telestyrelsen.

Jag har jobbat hela helgen och haft en pojkvän hemma och inte hunnit blogga.
Förlåt.
Men här kommer svaret;

07 har använts till riktnummerområden tidigare innan man gjorde 08-området större och täckte in dessa riktnummerområden. Det skedde 1992.

Yesh. Där satt den. Tack du handläggare på PTS. Men. Kunde du inte ha fyllt på med lite mer information? Jag räknar till 17 ord i denna mening. Tre sifferkombinationer. Vart hittade du denna information? Varför gjorde man om 07-områden till 08?  Var det för att man behövde ett eget prefix till de första mobiltelefonerna och därför såg över vilken siffra man lättast kunde ta bort från det fasta nätet? När kom det första svenska mobiltelefonnummret egentligen? Första mobiltelefonen? Var det 1992. Var det så att 07:orna var avundsjuka på de mer centrala 08:orna. De ville också kalla sig 08:or? Var det så att du handläggare, slog på siffran sju i PTS stora dammiga historiebok, och detta var vad du fick fram? Vad mer döljer sig bakom det kortfattade svaret? Vad?
Jag vill veta mera!!! Jag känner mig lämnad med skägget i brevlådan. Lite förbisedd, lite nochalerad. Som en i högen -tack NÄSTA!

Det är inte första gången jag skickar iväg mina frågor. Ett sådant här svar fick jag en gång år 2002, på min fråga om varför Systembolaget heter just systembolag;

Hej

Tack för ditt mail

Systembolaget. Varför heter systembolaget just systembolaget?

Många förknippar ordet system i ett firmanamn med företag i
data/informationsbranschen. Vi har någon gång fått post som tyder på att man tar Systembolaget för ett dataföretag. Tidigare var det helt naturligt för
alla att Systembolaget hette Systembolaget. För många räckte det med
”Systemet” som om detta var det enda sammanhang där ordet kunde användas.
För att finna den sannolika bakgrunden till namnet får man gå tillbaka till
1860-talet. Det dracks mycket brännvin här i landet under 1800-talets första
hälft. Brännvin kunde man skaffa sig genom så kallade husbehovsbränningen
var tillåten fram till 1850-talet. I övrigt skaffade man brännvinet
framförallt på krogen, inte bara för förtäring på stället utan också för
avhämtning. Importerade spritsorter och vin såldes av särskilda vinhandlare.
Men i förhållande till brännvinet rörde det sig här om mycket små
kvantiteter.
Alkoholmissbruket var mycket stort i Sverige under 1800-talets
första hälft. Som en följd av detta tillkom en del reformer under 1850-talet
rörande både tillverkning och försäljning. Husbehovsbränningen förbjöds. Det
fanns behov av att få bättre ordning på krogerna. En del av reformarbetet
var att man på några håll bildade kommunala bolag, utskänkningsbolag, som
fick till uppgift att bedriva brännvinshandeln på krogarna utan
vinstintresse och med så liten risk för skada som möjligt. Redan 1850
bildades i sådant syfte ett utskänkningsbolag i Falun och 1852 ett bolag i
Jönköping. De fick snart efterföljare i ytterligare några städer. På detta
sättet hade man skapat ett nytt system för kroghållning och
brännvinsförsäljning. Det allmänt kända namnet för reformen blev
”Göteborgssystemet” efter det bolag som tillkom i Göteborg 1865, ”Göteborgs
Utskänknings Aktiebolag”. Bolaget fick i uppdrag att överta stadens
brännvinsutskänkning och bedriva denna ”utan hänsyn till egen vins,
uteslutande med fästat avseende ´å den arbetande klassens fördelar i
moraliskt och ekonomiskt avseende”. Nettobehållningen gick till kommunen,
landstinget och hushållningssällskapet. Vinstmedel gick bland annat till
arbetarbostäder och bibliotek. Göteborgssystemet kom att stå modell då
liknande bolag vartefter bildades i andra städer. Ofta ingick då ordet
”Göteborgssystemet” i bolagets namn som till exempel i Stockholm, där man
1903 döpte om Stockholms Utskänknings Aktiebolag till Aktiebolaget
Göteborgssystemet i Stockholm.

Det bildades så småningom 121 kommunala bolag landet. Ofta hade man orden ”system” och ”bolag” med i namnet.
1914 övertog ”Aktiebolaget Göteborgssystemet i Stockholm” År 1938 företogs en ny omorganisation. Av de 121 kommunala bolagen blev det 41 regionala bolag, i
många fall länsbolag. De flesta av dessa bolag fick namnet ”Systembolaget”;
”Systembolaget i Malmö”, ”Systembolaget i Lund” o.s.v. Från Göteborg och
från 1860-talet har alltså Systembolaget sitt namn. Men vi blev nästan av
med det då man inför motbokens avskaffande 1955 bildade ett riksbolag och
först gav det namnet ”Detaljhandelsbolaget för rusdrycker Aktiebolag”. Som
väl var ändrade man ganska snart namnet till Nya System AB. I juli 1968 togs
”nya” bort och nu heter vi alltså formellt Systembolaget AB, men fortfarande
i folkmun ”Systemet” eller ”Bolaget”.

Man blir ju fråglös, eller hur?

Annonser