Barn uttrycker det bäst;

Mamma säger att jag är avundsjuk på Simon, men det är inte sant. Det är bara vanligt hat.

Ingrid 8 år.

Annonser