Jag tror jag har en rätt jobbig kurs framför mig nu. Den kommer att pågå fram till jul.
Jobbig för att jag aldrig behövt använda mig av sådana kunskaper innan. Inte velat heller för den delen.

Grundkurs i Företagsekonomi är vad det handlar om.

Företagsekonomi innebär en helt ny värld av nya begrepp man hört och sett, men inte förstått innebörden av. Och jag tror det är väldigt nyttigt för mig att ha gå här kursen -men hjälp vad det namndroppas nya uttryck hela tiden! När man nu har svårigheter med att förstå ord och deras innebörd blir det extra svårt. Bara att det är skillnad på inkomst och intäkt (Intäkt är periodiserade inkomster där inkomst uppstår vid försäljning. Är inte samma som utbetalning).

Därför sitter jag och slår upp många ord i min etymologiska ordbok -vilket i vissa fall är riktigt intressant. Lyssna här;

  • Bolag. Ett så gammalt ord i vår svenska att man kan datera det till fornsvenskan. Man hade då helt enkelt bo-lag, det vill säga egendomsgemenskap.
  • Firma. Från italienskans firma -underteckna. Italienarna har för övrigt färgat mycket av ekonomibegreppen.
  • Bank till exempel -kommer från italienskans banca som en gång i tiden, betydde bänk . Då gick man till mannen på bänken, på torget, som lånade ut pengar.
  • Kommandit i kommanditbolag kommer från latines commendare -anförtro.

.

———————————————————————————

Quite a difficult course is ahead of me before Christmas this year. Basics in Business Administration (economy) is what it’s all about. And it’s difficult because I never really had the need to use those kinds of knowledge before. It’s a new world to me and nevertheless the course will be very useful for me. But the namedropping is horrible -especially for someone who has difficulties in understanding the real meaning behind the word itself.

Conclusion -I’m sitting with my etymological dictionary trying to find some of the words there. And sometimes its quite interesting. Such as the word Bank which derives from the italic word banco which at a time, meant bench. You simply walked to you local market where a man sat on a bench, lending you money.

Annonser