Etiketter

, , , , ,

Alla stirrar på något. Däruppe. Vad sysslar vi med?

Jo, det händer att man måste inventera sina träd i en stad. Kanske behövs de bara räknas för att man inte haft ett register alls tidigare, kring träden i staden. Men ofta kan det också handla om att dokumentera vilket skick stadsträden har.

Hur många träd har stamskador? Kommer trädgrenar att trilla ner på lattemammorna på den här gatan inom snar framtid? Är det ett utbrott av svamp som spridit sig i träden? Hur mår stadens träd, egentligen?

Föra veckan fick vi träna på att inventera träd. Ni läsare tänker att det kan ju inte vara så svårt. Det trodde inte vi heller. Men nu står vi där -och stirrar i kronan och letar skador. Är det en etta eller en trea?

Ofta är det ett arbetslag som tillsammans inventerar träden i en stad för att det ska gå snabbt. Har alla samma åsikt kring ett träd? Vi insåg snabbt att man ofta inte har samma åsikt. Vad någon anser är en stor stamskada, kan en annan tycka att är obetydlig. Är vi alla ense om vart rothals övergår till stam?

Vi skulle även gissa oss till trädets ålder. Hur gammal blir en lönn? Hur är ståndorten där denna lönn står -har lönnen växt optimalt under hela sin livstid så att vi bedömer åldern rätt? Nio träd skulle vi titta på -det tog oss två timmar att gå varv efter varv runt träden och fundera på allt det här. Ja, Hulda och jag var sist. Det brukar falla sig så :P.

Här står vi med vår pedantiske lärare Johan och går igenom vad vi alla har skrivit på våra lappar.

Han gjorde även en statistisk sammanställning på våra svar -som visade sig variera hur mycket som helst för varje ifylld parameter! Där några satt en skadeanmärkning på en etta (minst skada), hade andra till exempel satt en femma (störst skada).

Helt klart en tankeställande övning. Innan man gör en sådan här inventering är det ett krav att alla inventerare är synkade, tittar och tänker lika, annars blir svaren för ojämna. Det känns jättebra att ha fått träna på att göra sådant här!

Sist fick vi prova på två olika modeller för att kostnadsberäkna träd. Idag finns det flera olika modeller på att räkna ut hur mycket ett träd är värt, fler av dem med avancerade sifferkombinationer.

Oavsett modell -har ni tänkt på att ett träd i stan faktiskt kan vara värdefullt på många olika sätt? Exempelvis att du ser ett träd utanför fönstret när du vaknar, istället för den fula vägkorsningen? Kanske hade värdet på din lägenhet inte varit lika högt med utsikt över bara vägkorsningen. Många smådjur lever i stadens träd. Träd kan svalka staden och hindra att värmeöar bildas. Träd tar upp relativt mycket vatten -bara i själva kronan faktiskt -när det regnar. Bra för att hindra översvämningar. Så tänk på det nästa gång du går i stan, se dig omkring. Hur mår träden du ser? Hur hade det varit om de inte stod där? Skulle du kunna mäta det värdet i pengar?

Annonser