Etiketter

, , , , , , , ,

En del av skräcken är över. Äntligen! Som vanligt övergick oroandet över till nästa steg, men äntligen ändå. Äntligen har jag hittat ett ämne att skriva mitt kandidatarbete kring. Handledare har jag fått, två stycken till och med. Examinator med om jag inte väljer att byta.
På torsdag ska jag träffa mina handledare för att bestämma min frågeställning och signera det fina kontraktet man skriver på, över vad man åtar sig att göra. Tills dess ska jag ha provletat information kring mitt ämne.
Nu är det bara att oroa sig över ifall man kommer klara skriva arbetet så att det blir godkänt!
Vad jag ska skriva om? Jamen, det berättar jag ju sist så ni ska läsa hela min text fattar ni väl! Jag ska göra en litteratursammanställning kring tre skadedjur i äppelodling. Äppelodlarna efterfrågar mer fakta kring Blodlusen, Sköldlusen och kommasköldlusen. De har plötsligt fått stora problem med dessa löss och det finns knapphändig fakta kring dem. Där ska jag hjälpa till. Det känns väldigt bra att kunna vara till hjälp med ett reellt problem.

_____________________
Finally the fear has ended! I found a subject for my bachelor thesis. I guess a new fear of not being able to finish the thesis in time took it’s place, but I’m so relived to have found a subject that I both find interesting and will help growers in Sweden. I will write my thesis about three different aphids on apple which has had a rapid growth in swedish orchards last year. On Thursday I will meet my tutors -I’ve got two!- to discuss the project. Next week the bachelor thesis -course will begin for real.

Annonser