Den närmsta veckan har jag
– Varit sjuk.
– Insett att något jag önskat få, kommer jag aldrig att få. Sorgen.
– Varit på begravning.
– Skjutit upp och skjutit upp men till slut ringt jobbigt jobbsamtal.
+ Varit hemma hos föräldrar.

Annonser